O nás

Půjčujeme knihy pro dobrou náladu i pro studium


Jihočeská knihovna 2016 - 1. místo

Knihovna roku 2016 - 2. místo (celostátní)

Jihočeský knihovník roku 2017

Jsme Obecní knihovna, která působí v Boršově nad Vltavou, v obci s téměř 1900 obyvateli.

Podle zápisů v kronice byla knihovna zřízena k 1. 1. 1922. Přesnější zmínky - kde, kolik knih měla, počet čtenářů ani jméno knihovníka uvedeny nejsou. Záznam pak pokračuje až po 2. světové válce. Od roku 1947 máme celkem přesné údaje o vývoji knihovny v Boršově, známá jsou i jména knihovníků a místa, kde se knihovna nacházela.

Největšího rozmachu zaznamenala knihovna po roce 1979, kdy se knihovnicí stala paní Irena Krejčů, která oslovila mnoho nových čtenářů a rozšířila knihovní fond krásné, dětské i naučné literatury.  Od roku 1990 sídlila knihovna v 1. poschodí bývalé tzv. staré školy. Tam byla až do října 2015. 

Od 8. října 2015 se přestěhovala do nově postavené budovy vedle obecního úřadu, kde sídlí dosud. Nové prostory nabídly nové možnosti, takže dnes si zde můžete půjčit knihu, koupit obraz z výstav, které jsou pravidelně pořádány, navštívit  besedu  nebo hodinu angličtiny, pokud máte zájem, jdete si zacvičit s ženami v rytmu moderní hudby, případně můžete se svými dětmi nebo vnoučky přijít do herny, kde najdou nové kamarády. 

Při obecní knihovně vznikl v roce 2017 Boršovský kulturní spolek, který se podílí na spoluorganizování akcí pořádáných knihovnou.